“ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝ”


22ca7d0fb2444385671c2fb775c684224689215310208391473.jpgΚαι ο Ιεσιούα μίλησε: «Αλίμονο σε εσάς, δικηγόροι · διότι αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσης · ​​δεν μπήκατε μέσα σε σας και οι εισερχόμενοι σε παρεμποδίσατε».
Όσο πληρέστερα γνωρίζουμε το δόγμα του Ιησού, όπως διδάσκεται από το Άγιο Πνεύμα, όσο πιο στενά θα το διασχίσουμε. Όταν γνωρίζουμε τις θλίψεις των πιστών μόνο εν μέρει, μας πειράζουν να παρακωλύουμε την αιτία για την οποία υποφέρουν.
Μια μορφή ευσεβής, επάγγελμα της χριστιανικής πίστης χωρίς θεϊκή ζωή, συχνά επιτρέπεται να περάσει, ενώ η ανοικτή δήλωση της αλήθειας, όπως είναι και στον Ιησού, και η αποφασιστική προσοχή στα καθήκοντα της θεότητας, ανακατεύουν την ceb6117db22233284db065947652b053143327366368154899.jpgπεριφρόνηση και την εχθρότητα ο κόσμος.
Καθώς οι καλοί άντρες, με τη χάρη του Θεού, μεγαλώνουν καλύτερα, τόσο κακοί άνθρωποι, μέσα από το σκάφος του Σατανά, και η δύναμη των δικών τους φθορών, επιδεινώνονται. Ο δρόμος της αμαρτίας είναι κάτω από το λόφο. αυτά ξεκινούν από το κακό στο χειρότερο, εξαπατώντας και εξαπατώντας.
Εκείνοι που εξαπατούν τους άλλους, εξαπατώνται, όπως θα βρουν επιτέλους, με το κόστος τους. Η ιστορία της εξωτερικής εκκλησίας δείχνει πλήρως ότι ο απόστολος μίλησε αυτό καθώς μετακινήθηκε από το Άγιο Πνεύμα.

beautiful-cliff-clouds-16594386576071401524423683.jpgΘυμηθείτε, αυτά τα μηνύματα δίδονται από έναν ταπεινό υπηρέτη, 0103db0c899cd0b8b69538e2367c4fddευσυνείδητο προς τον Κύριό μας Ιεσιούα, ως φύλακα. Αυτό προσεύχομαι για όλους. “Ο Επουράνιος Πατέρας μας μας φέρνει στο ποτάμι που φτιάχνει καρπούς για να μπορέσουμε να πάρουμε τη διατροφή του και να είμαστε πνευματικά γεμάτοι με φροντίδα σοφίας και ταπεινή αφοσίωση στην υπηρεσία του Ιεσιούα. “Ευλογίες για όλους”. Καθώς προχωράτε με ειρήνη, γνώση και δύναμη
Ροβέρτος

About Yeshua's Watchman

Yeshua, as a Watchman. This I pray for all. ” Our Heavenly Father brings us to the river which bringeth forth fruit so we may partake of its sustenance and be filled spiritually with nurturing wisdom and humble dedication in service to Yeshua. “Blessings to All.” As you go forward in peace, knowledge, and strength
This entry was posted in SPIRITUAL AWARENESS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.